முள்றியின் டைரி : 89 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் : 19

அன்று கடைசி நாள். மறு நாள் கிளம்ப வேண்டும். இந்த முறை செம ட் ரிப்பாகி விட்டது. ஏராளமான சில்யூட்ஸ், நிறைய சேஸிங் & ஹண்ட்டிங்ஸ் என்று திருப்திகரமான ட்ரிப்.  இன்று …

முள்றியின் டைரி : 88 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் :18

அது ஒரு மழை நாள். காலையிலிருந்தே மழை நச நசவென்று பெய்து கொண்டிருந்தது எரிச்சலாக இருந்தது.  காலை சஃபாரியில் பெரிதாக ஒன்றும் தேற்ற  முடியவில்லை. விடுதிக்கு வந்து, விடுதியின் லாபியில் …