முள்றியின் டைரி : 81 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் – 12

அந்த ( நவம்பர் 2021) ட்ரிப்பில் மாராவில் கடைசி நாள். கடந்த 3 நாட்களில் மூன்று சேஸிங், அழகான லட்டு (சிங்கக்) குட்டிகளின் விளையாட்டு, நிறைய சில்யூட் என்று மனதிற்கு …

முள்றியின் டைரி : 80 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் – 11

“காடுகளில் அடுத்த நாள் சூரிய உதயத்தை எந்தெந்த விலங்குகள் பார்க்க வேண்டும் என நிர்ணயிப்பது இயற்கைதான்” என்று விக்ரம் படத்தில் ஒரு வசனம் வரும். காடுகளைப் பொறுத்த …