முள்றியின் டைரி : 57 மறதிக்கு நான் கொடுத்த விலை.

இன்று என் மனைவிக்குப் பிறந்த நாள் (17.06.2020) மூன்று வருடங்கள் கழித்து இன்று நாங்கள் அனைவரும் மதுரையில் ஒன்றாகக் கொண்டாடினோம். சந்தோஷமாக இருந்தது. என் மனைவியின் ஒவ்வொரு …