முள்றியின் டைரி : 85 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் : 15

வேட்டையாடு விளையாடு : 2 “ எதிர்பார்ப்பே ஏமாற்றத்திற்குக் காரணம் “ இது எங்கள் அப்பா உயிருடன் இருக்கும்போது அடிக்கடி சொல்லும் வாசகம். இதை நான் வாழ்க்கையில் …

முள்றியின் டைரி : 84 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் : 14

வேட்டையாடு விளையாடு – 1 இரண்டாம் நாள் காலை.  வழக்கம்போல் எந்தவொரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், அதிகாலை 5.30 மணிக்குக் கிளம்பினோம். நம்ம ஹரியின் சிங்கம் படம் போல, அன்றைய தினம் மிகவும் …

முள்றியின் டைரி : 83 – மாரா ஒரு மந்திரலோகம் : 13

எனக்கு ஒவ்வொரு முறை மசை மாரா செல்லும்போது உடல் நிலையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சினை வந்து படுத்தி எடுத்து விடும். அது என்ன ராசி என்று தெரியவில்லை. …