கலீல் ரஹ்மான்.

மிகவும் எளிமையானவர், பழகுவதில் இனிமையானவர், பல துறைகளில் அறிவார்ந்தவர் எனினும் நிறை குடம் நீர் தளும்பாது என்ற மொழிக்கேற்ப தன்னடக்கம் மிகுந்தவர். இவரிடம் சிறிது நேரம் பேசினாலே இவரின் உற்சாகம் நம்மையும் ஆட்கொண்டுவிடும். எங்கள் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும்...

வீ.பாலகிருஷ்ணன், நைரோபி.

நண்பர் பால முரளி அவர்கள். அவர் எனக்கு நண்பர் என்பதை விட,நானும் அவருடைய நட்பு வட்டத்தில் உள்ளேன் என்று பெருமையுடன் சொல்லிக் கொள்ளும் மதுரை நண்பர்களில் ஒருவர்.. 2012ல் நான் நைரோபி வந்தபொழுது பழக்கமான நண்பர்களில் ஒருவராக அறிமுகமானவர் திரு பால முரளி அவர்கள். அவருடைய...

Sathish Raman, Canada

I have known Bala Murali for many years and I noticed him as a humble, sincere and kind hearted individual with great interest in Photography of wild life and nature, he also has a tremendous interest in writing about his life experiences & literature and sharing...

Ms Ida Evelyne

Bala Murali is one of the most passionate photographer and writer I have come across. His commitment (which I am always in awe of how he spares time despite being a CEO of a busy and demanding organization) to photography and writings is like no other. From his...

Vetrivel Vaithialingam

Bala’s breathtaking nature and wildlife shots are Powerful and atmospheric— it feels like we could reach in and touch. Know Bala personally for more than 20 years and I always amaze his interest and the patience on taking photos till he gets satisfied with the...

Prakaash Hari, Wildlife photographer, Botswana.

Mr. Bala Muralis passion towards nature and wildlife cannot be told in few lines. In a nutshell He capture the mood and scene in a quite uniqie and distinct way. His compositions are supetlative and will not compromise on any single element photography field carries....